Cene 2018-04-17T18:21:05+00:00

Dom za stare cene

Cene smeštaja u domu za stare

Cena smeštaja u domu za stare formiraju se pojedinačno na osnovu zdravstvenog stanja i terapije svakog korisnika ponaosob, a dogovorena cena se ne menja ukoliko dođe do promene zdravstvenog stanja korisnika u toku boravka u domu za stare.

Možete posetiti dom za stare Milidom LUX svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati i dobiti detaljne informacije o ceni kao i informacije šta imamo u ponudi i šta sve ulazi u cenu smeštaja a takođe se možete informisati i o drugim dodatnim uslugama koje naš dom pruža.

Pokretni  – 400 eur

Polupokretni – 450  eur

Nepokretni – 500 eur

* EUR u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu NBS