Alchajmerova bolest je progresivna bolest koja uništava pamćenje i druge mentalne funkcije. Alchajmer je najčešći uzrok demencije. Doktori veruju da je Alchajmerova bolest kombinacija genetskih faktora, životnog stila i faktora sredine koje mogu da utiču na mozak.

Alchajmerova bolest

Uzroci Alchajmerove bolesti nisu u potpunosti shvaćene sem njenih posledica na oštećenje mozga i uništavanje ćelija mozga. Promene kod ovog poremećaja su dovoljno ozbiljne da utiču na svakodnevni život. Alchajmerova bolest je oštećenje i gubitak neurona, pogotovo neurona iz kore mozga. Samim tim, preostali neuroni gube kontakte sa izgubljenim neuronima. Preko tih kontakata se šalju signali, omogućava prenos informacija, učenje i trajno pamćenje.

Što je više kontakata između neurona, to je bolja i inteligencija i logičko razmišljanje i povezivanje. Kod gubitka neurona i sinapsi, svi ovi procesi su poremećeni. A gubitak neurona, kao ćelija koje se ne mogu obnoviti, ukazuje nam i da je ova bolest praktično neizlečiva. U početku bolesti, simptomi se čak ne moraju ni primetiti. Međutim, sve veće je oštećenje neurona i počinju prvi simptomi. Pre svega, dolazi do gubitka kratkotrajne memorije.

Dom za stare i Alchajmerova bolest

Reč je o obliku pamćenja koje nam omogućava da pamtimo šta smo malopre izgovorili ili u kom smeru smo krenuli. U tom stadijumu, osobe mogu zaboraviti šta su doručkovale tog jutra. A zatim, postepeno, motorne funkcije poput jedenja mogu biti otežane, kao i sposobnost komunikacije. Pacijenti mogu imati problem da se u razgovoru sete reči koju žele da upotrebe. Radi se o bolesti koja napreduje neprimetno, ali dovodi do sve veće ovisnosti bolesnika o pomoći druge osobe. Nažalost, danas dostupnim metodama oporavka jednom izgubljene funkcije više se ne mogu povratiti. Zbog toga je ovu bolest potrebno što ranije prepoznati i započeti sa lečenjem. Lijekovi mogu utecati na način da uspore progresiju bolesti i zaustave pogoršanje simptoma. U toj situaciji bolesnici su duže samostalni i neovisni o drugima. Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.