Mi u domu Milidom Lux Beograd imamo lekara opšte prakse koji je svakodnevno prisutan, ali po potrebi zovemo lekare specijaliste. U Domu Milidom Lux Beograd radimo ono sto je najbolje za pacijenta, korisnika doma. Dolazimo po korisnike u bilo koji grad Evrope po najpovoljnijim cenama. PCR TEST je gratis! Dok je dolazak u okviru Srbije besplatan! - kontakt Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		                   Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd 063 633 338

Doktor u domu za stare

Mnogi starački domovi – domovi za stare zapošljavaju ili sklapaju ugovore sa pojedinačnim lekarima ili medicinskim klinikama kako bi pacijentima pružili usluge lekara. Ovi lekari redovno posećuju dom za stare - starački dom kako bi procenili i lečili pacijente/korisnike. - Wikipedia.

Doktor i pacijenti doma

Dom Milidom Lux Beograd ima zaposlenog lekara primarne zdravstvene zaštite a po potrebi pozivamo interniste koji su posebno obučeni za negu u staračkim domovima. Neki su specijalisti koji rade samo sa pacijentima iz staračkih domova. Lekar se sastaje sa pacijentom svakodnevno, komunicira sa njihovim porodicama, osobljem doma i drugim lekarima - Medicinske Usluge doma za stare kako bi razgovarali o zdravstvenom statusu pacijenata i mogućnostima lečenja i lekovima.

Korisnicima domova za stare često su potrebne redovno zakazane terapijske seanse kod lekara koji ima dozvolu fizikalnog terapeuta. Dom za stare zapošljava rezidencijalne fizikalne terapeute ili angažuju gostujuće. Ovi terapeuti dijagnostikuju disfunkcionalne pokrete pacijenta, postavljaju planove za tretmane pacijenta i koriste vežbe i druge tehnike kako bi pomogli pacijentu u rehabilitaciji. U staračkim domovima terapeuti često rade sa pacijentima koji su pretrpeli moždani udar ili imaju povrede od pada.

Lekari i specijalisti u domu za stare

Neki pacijenti u domovima za stare negu dobijaju od lekara, koji nisu povezani sa staračkim domom. Takvi lekari rade samostalno za privatne prakse i posećuju starački dom na zahtev pacijenata i članova njihove porodice. Slično tome, neki medicinski specijalisti, kao što su kardiolozi i neurolozi, mogu posetiti određene pacijente u domu kako bi pružili negu koja nije dostupna od strane lekara doma. Mi u našem Domu Milidom Lux radimo ono sto je najbolje za pacijenta, korisnika doma.

Medicinska sestra u domu za stare

Medicinska sestra u domu za stare ima mnogo obaveza. One imaju zadatak ne samo da brinu o korisnicima, one su zadužene i da ceo oporavak korisnika u domu za stare teče bez zastoja. Briga o starijim osobama u staračkom domu ogromna je odgovornost jer je mnogim stanovnicima potrebna neka vrsta medicinske pomoći. Kao i svaki drugi posao, i među zaposlenima postoje razni nivoi odgovornosti. Primarni posao medicinske sestre koja radi u domu za stare je briga o potrebama starijih pacijenata. Na osnovnom nivou, medicinske sestre osiguravaju da pacijenti održavaju prihvatljive nivoe lične higijene, imaju čiste krevete i pravilno se hrane. Međutim, naprednije odgovornosti uključuju praćenje vitalnih znakova, davanje i primenu lekova i vađenje krvi. Starački domovi obično zapošljavaju dve vrste medicinskih sestara. Tu spadaju pomoćnici sestara i licencirane sestre (registrovane medicinske sestre). Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.