Lekar koji brine o štićeniku/korisniku, mora biti dostupan za hitan odgovor na prijavljene akutne medicinske probleme i druge značajne promene u kliničkom stanju korisnika. On igra ključnu ulogu u brizi o starijim osobama u staračkim domovima. Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Dom za stare Beograd - Doktor

Trenutak kada shvatite da je članu vaše porodice verovatno potrebna 24h nega često je težak i jako emotivan. Bilo da je vaša starija osoba roditelj, trenutno u bolnici ili kod kuće, važno je razumeti šta osobu kvalifikuje za starački dom i proces prijema u dom.

Proces nije uvek jednostavan, a može biti i komplikovan, ali može biti lakše ako znate sa kim treba da razgovarate i ako ste unapred svesni potrebnih dokumenata. Dom Milidom Lux Beograd. Mi u Domu Milidom Lux Beograd uvek smo tu za svaku informaciju koja Vam je potrebna. Medicinske usluge doma Milidom Lux. Usluge staračkih domova uglavnom su namenjene starijim osobama sa iscrpljujućim zdravstvenim problemima ili ozbiljnim stanjima koja zahtevaju česti lekarski nadzor i danonoćnu negu. Da bi bio primljen u starački dom, korisnik mora da ispuni kriterijume za negu u staračkom domu, a bilo koja medicinska stanja moraju biti dokumentovana i potvrđena od lekara. Smeštaj u domu Milidom Lux Beograd

Odgovornost Lekara u domu

Odgovornosti lekara:
- Pregled pri prijemu.
- Posećivanje korisnika, redovne konsultacije.
- Informisanje korisnika i njihovih porodica.
- Lekar koji je prisutan mora odobriti celokupni plan nege.
- Pisanje naloga za lekove, tretmane i odgovarajuću ishranu.
- Prepisivanje lekova.
- Prikupljanje informacija o medicinskoj istoriji štićenika.
- Pružanje informacija koje će pomoći u uspostavljanju odgovarajućeg nivoa nege.

Lekari mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta života osoba koje borave u domu za stare, zato mi u Domu Milidom Lux imamo doktora dostupnog 24h. Posete lekara nude mogućnosti za razmenu znanja i veština sa osobljem, za uticaj na proceduru doma i za informisanje štićenika/korisnika i njihovih porodica. Lekar može da obezbedi dobru medicinsku negu i može da ohrabri korisnike da koriste svoje preostale kapacitete i imaju maksimalnu autonomiju u svom životu. Mnogi starački domovi zapošljavaju ili sklapaju ugovore sa pojedinim lekarima ili medicinskim grupama kako bi pacijentima pružili lekare koji ih posećuju. Većina lekara su lekari primarne zdravstvene zaštite ili internisti koji imaju posebne sposobnosti za negu u staračkom domu. Ovde možete pogledati galeriju slika Doma Milidom Lux

Dom za stare Milidom LUX poseduje neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica (jako je važno da dom za stare ima licencu, zbog sigurnosti korisnika) - Licenca Doma PDF. Medicinsko osoblje zaposleno u Domu za stare Milidom LUX Beograd garantuje potpuno i profesionalno ispunjavanje svih obaveza prema osobama koje borave u dom za stare Beograd i o kojima se brinemo.