Uloga lekara Dr Ljilje Djordjević u domu za stare, je da pruži medicinsku negu štićenicima koji žive u domu. Dužnosti lekara su da zaštite korisnike doma i da prepiše lečenje.
Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Starački dom Milidom LUX - Dr Ljilja Djordjević

Mnogi starački domovi kao dom Milidom Lux zapošljavaju ili sklapaju ugovor sa pojedinačnim lekarima ili medicinskim grupama kako bi pacijentima obezbedili posete lekara. Bolnica je ustanova u kojoj se bolesnim ili povređenim licima pruža medicinski ili hirurški tretman. Starački dom je privatna stambena ustanova opremljena za zbrinjavanje osoba koje nisu u stanju da se brinu o sebi, kao starim ili hroničnim bolesnicima. Dom za stare Beograd - Doktor

Lekar doma za stare Milidom Lux Dr Ljilja Djordjević, posvećena je Vama kao korisniku i Vašem zdravlju. Stručno tumači analize, propisuje recepte za odgovarajuću terapiju. Pregled doktorke Ljilje Djordjević podrazumeva:
Klinički pregled – auskultatorni pregled srca i pluća,
Merenje pulsa i krvnog pritiska, telesne temperature, palpaciju žlezda i stomaka, pregled grla
Dijagnozu - Ordiniranje terapije
Medicinske usluge doma

Starački dom je mesto za ljude koji ne moraju da budu u bolnici, ali ne mogu da budu zbrinuti kod kuće. To je u osnovi mali klasifikovani stambeni smeštaj sa zdravstvenim menadžmentom, posebno za starije građane. Naš dom za stare Milidom lux poseduje Licencu ministarstva rada i socijalne politike. Dom za stare Milidom Lux u medijima

Poslovi i obaveze Doktora u domu

Obaveze takođe uključuju pomoć administratoru i drugim članovima osoblja u uslugama procene kada novi korisnici uđu u dom. Doktor pregleda nove pacijente i konsultuje se sa njihovim lekarom primarne zdravstvene zaštite kako bi razvili odgovarajući medicinski plan za svakog štićenika. Takođe lekar doma za stare je spreman da reši sve hitne probleme koji se mogu pojaviti. Smeštaj u domu za stare

Osoblje doma za stare Milidom Lux Beograd, može da pruži medicinsku negu, kao i fizičku, govornu i radnu terapiju . Nije samo za određene ljude, već je za svakoga kome je potreban poseban tretman 24/7. Starački domovi nude pomoć u starateljstvu kao što je kupanje, oblačenje i jelo. Negu pružaju posebno obučeni profesionalci, kao što su fizikalni, radni terapeuti. Stranica bloga o sestrama u domu za stare Milidom Lux Beograd. Posetite Dom za stare Milidom Lux Beograd koji se nalazi na Zvezdari, uverite se u kvalitet i postanite deo tople porodične atmosfere doma.