Fizikalna terapija pruža usluge pacijentima u cilju razvijanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i sposobnosti u svim životnim godinama. Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Starački dom Milidom LUX - Fizioterapeut

Fizioterapeuti pomažu bolesnim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozleda.
Fizioterapija ili fizikalna terapija je usluga koju obavlja, vodi ili nadgleda fizioterapeut a sastoji se od procene, utvrđivanja funkcionalnog statusa (dijagnoza), planiranja, intervencije i evaluacije. Ona uključuje aktivnu interakciju između fizioterapeuta i pacijenta. Medicinske usluge doma

Fizioterapeut - obeveze u domu

Profesionalno promatranje tela i njegove potrebe za pokretljivošću od strane fizioterapeuta, čini osnovu za utvrđivanje fizioterapeutske dijagnoze i strategije intervencije, i ono je uvek isto bez obzira na institucije (bolnice, banje, domovi za stare) u kojima se praksa provodi. Dom za stare Milidom Lux nudi vrhunsku 24/7 negu i stručni nadzor starih i bolesnih lica od strane lekara i fizioterapeuta. Dom za stare Milidom Lux - Smeštaj u domu
Fizioterapeuti prate pacijentovo stanje i napredak i prema potrebi prilagođavaju program fizioterapije. U radu s nepokretnim korisnicima fizioterapeuti provode razne vežbe kako bi očuvali funkciju zglobova i mišića koje pacijent ne upotrebljava.
U toku rada podučavaju pacijente da samostalno izvode vežbe za povećanje snage, ravnoteže, izdržljivosti i kretanja. Oni primjenjuju: struju, toplotu, hladnoću, masažu za ublažavanje boli, smanjenje oteklina i poboljšanje funkcije sastava za kretanje. Uče i motivišu pacijenta da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu da se samostalnije ponašaju u svakodnevnim aktivnostima u okviru doma za stare. Dom za stare Milidom Lux u medijima

Fizioterapeut je tu da razume celokupnu aktivnu patologiju koja dovodi korisnika/pacijenta na fizikalnu terapiju, zajedno sa bilo kojom paralelnom patologijom koja može postojati. Ovo uključuje vrstu problematike koja je povezana s patologijom, predviđanjem rezultata ili prognozom, i što je najbitnije, vrstu problema koji uzrokuju patologiju a koji mogu biti minimizirani ili ublaženi kroz fizioterapijsku intervenciju. Smeštaj u domu za stare Oštećenja su problemi pacijenta/korisnika najčešće uočeni kod pregleda i prijema u dom za stare posle neke bolesti. To se odnosi na: smanjenje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, ravnoteže ili poremećaja u načinu hoda. Kada je identifikovano oštećenje, fizioterapeut upoređuje poznatu aktivnu patologiju ako je hronična i deluje u skladu sa pravilima i protokolima. Ono što može biti ozbiljno funkcionalno ograničenje za jednu osobu ne mora biti za drugu. Sve je individualno za svakog pacijenta.

Uloga lekara Dr Ljilje Djordjević u domu za stare Posetite Dom za stare Milidom Lux Beograd koji se nalazi na Zvezdari, uverite se u kvalitet i postanite deo tople porodične atmosfere doma. Dom za stare nudi profesionalnu negu nepokretnih, polupokretnih i pokretnih osoba, nalazimo se u Beogradu, Partizanska 34, Zvezdara 11050.