Društveni život

Društveni život

Briga za aktivan društveni život starih osoba

Posebnu pažnju u našem dom za stare poklanja kulturnoj, edukativnoj i zabavnoj strani života, jer nam je cilj prevashodno da boravak u domu za stare obogati duhovni život naših korisnika.

Prema svojim željama, interesima i mogućnostima korisnici staračkog doma se uz stručnu pomoć i radnog terapeuta mogu uključiti u razne društvene aktivnosti koji svakako obogaćuju društveni život korisnika u domu za stare Beograd. Organizovanje raznih drugih aktivnosti, čitanje dnevne štampe, gledanje TV programa i  igranje zabavnih društvenih igara.

U cilju stalnog unapređenja kvaliteta društvenog života naših korisnika dom za stare Beograd

Organizuje se niz kulturno-zabavnih i edukativnih aktivnosti kao i raznih radnih i rekreativnih aktivnosti naravno vodeći računa o željama i mogućnostima korisnika doma za stare Beograd . Naglasak se stavlja na stručnu i kvalitetnu uslugu koja je prilagođena svakom korisniku ponaosob, što je posebno važno za osobe sa posebnim potrebama.

Organizujemo izlete, odlaske na kulturna događanja i druge sadržaje u skladu sa potrebama korisnika. Rodbina i prijatelji mogu navratiti kada god požele jer su posete dozvoljene tokom 24 sata uključujući i vikend.

Svakodnevno brinemo da našim korisnicima ispunimo dan raznim aktivnostima

U domu za stare Beograd posebno izdvajamo zadovoljstvo korisnika u fizičkom, intelektualnom, i društvenom pogledu trudimo se da stvorimo prijatno okruženje kako bi korisnicima stvorili kvalitetan život i omogućili da svaki korisnik dobije društvo kakvo želi.

Aktivnosti doma za stare

  • Obeležavanje društvenih događanja i praznika
  • Igranje društvenih igara
  • Proslave rođendana
  • Redovne šetnje i svakodnevne vežbe
  • Organizovani izleti
  • Predavanja
Call Now Button