Medicinske usluge

Medicinske usluge

Usluge lekara doma za stara lica Milidom LUX

Osoblje zaposleno u domu za stare garantuje potpuno i profesionalno ispunjavanje svih obaveza prema osobama koje borave u dom za stare Beograd i o kojima se brinemo.

Redovno se prate sve vitalne funkcije korisnika a dogovoru sa lekarom osoblje našeg doma za stare Beograd može korisnicima dati osnovne medicinske usluge i pomoć. Posebna pažnja se i posvećuje osobama koje duže vreme nisu bile u mogućnosti da ustanu iz kreveta, zato sprovodimo posebne metode sprečavanja i lečenja posledica dugotrajnog ležanja. 

Pažljivo birano osoblje pruža garanciju davanja svake vrste medicinske pomoći i medicinskih usluga koje su potrebne našim korisnicima.

Pored redovnih zdravstvenih kontrola korisnika svakodnevno se prate vitalne funkcije korisnika.

U slučaju težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika doma pozivamo hitnu pomoć ili ih svojim prevozom prevozimo u najbližu bolnicu a nakon stabilizovanja stanja korisnike doma vraćamo u dom za stare.

Lekarske usluge u domu

• Briga o pokretnim i nepokrtetnim osobama
• Oporavak nakon bolničkog lečenja
• Usluge prevoza
• Usluge fizijatra, fiziotarapeuta i masera u domu za stare
• Stalni nadzor dežurne medicinske sestre i stručnog osoblja
• Nadzor medicinskog osoblja
• Fizikalna elektro terapija

Call Now Button