Ako korisnik doma za stare prolazi kroz novi plan nege i lečenja, medicinska sestra treba da proceni kako taj plan zadovoljava potrebe pacijenata. Sve medicinske sestre koje rade u domu za stare moraju imati licencu za rad. Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		                    Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd - Kontakt Milidom Lux Beograd 063 633 338

Sestre u domu Milidom Lux

Dom za stare Milidom Lux Beograd ima mnogo različitih poslova u okviru procesa rada. Mnogi od ovih zaposlenih su prošli specijalizovanu obuku za svoje uloge i odgovornosti. Iako postoje neki zaposleni, poput doktora, medicinskih sestara, negovatelja koje često viđate po hodnicima, u sobama korisnika, postoji i specijalizovano pomoćno osoblje koje štićenici ili njihove porodice ne vide često. Ovi članovi osoblja pomažu u drugim važnim internim poslovima, ali ne brinu direktno o starijim osobama. - Wikipedia.

Sestre i pacijenti doma

Medicinska sestra u staračkom domu ima mnoge odgovornosti. One imaju zadatak ne samo da brinu o starijim stanovnicima, zadužene su da se pobrinu da posao u domu za stare Milidom Lux Beograd teče glatko. Briga o starijim osobama u staračkom domu velika je odgovornost jer je korisnicima/stanovnicima doma potrebna neka vrsta medicinske pomoći. Kao i svaki drugi posao, među zaposlenima postoje različiti nivoi odgovornosti. - Medicinske Usluge doma za stare

Registrovana medicinska sestra obično ima više obuke i obrazovanja od negovatelja. To su medicinske sestre koje su supervizori i rade pod direktnim nadzorom lekara. One su odgovorne za nadgledanje korisnika 24 sata.

Osim svoje nadzorne uloge, imaju i posebne poslove. Medicinske sestre u domu za stare, takođe su odgovorne za potpunu brigu o štićenicima pokretanjem planova lečenja i davanjem lekova. One takođe vade krv, daju injekcije. Njihove sestrinske odgovornosti idu još dalje jer se od njih traži da prate zdravlje svojih pacijenata i da se pobrinu da dobiju odgovarajuću negu. Pored toga, odgovorne su za interakciju sa porodicom pacijenta izveštavanjem o svim promenama u zdravstvenom ili životnom stanju pacijenata. - Medicinske sestre u domu za stare

Velika je odgovornost raditi kao sestra u domu za stare, jer su zdravlje i dobrobit pacijenta glavna briga. Neki od ovih pacijenata/korisnika ne mogu sami da se brinu o sebi i potpuno zavise od osoblja. Medicinska sestra iz staračkog doma ne samo da treba da ima odgovarajuće obrazovanje i diplomu za posao, već mora biti i potpuno posvećena jer njihov posao može biti veoma zahtevan. Njihova je odgovornost da procene potrebe korisnika i naprave planove lične nege za svaku osobu.

Da bi radila puno radno vreme kao sertifikovani medicinski sestra, osoba mora da završi obuku i program ocenjivanja da bi postala sertifikovana. Ovlašćeni pomoćnici medicinske sestre moraju svake godine da učestvuju u kursevima za stalno obrazovanje kako bi ostali sertifikovani.