Socijalni radnik Katarina Stanojković, organizuje prilagođavanje korisnika uslovima života u domu. Ovo podrazumeva aktivnost na polju pune socijalizacije i adaptacije korisnika na nove uslove života, jer samom njihovom odlukom o smeštaju u dom on postaje njihova nova kuća.
Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Socijalni radnik doma

Socijalni radnik doma za stare Milidom Lux Beograd, Katarina Stanojković, ostvaruje prvi kontakt sa korisnicima, porodicom i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom prijema i smeštaja. Smeštaj u dom Milidom Lux Beograd - stranica na kojoj imate sve informacije. Osnovni moto socijalnog rada u domu za stare je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže u cilju postizanja kvaliteta života koji naši korisnici zaslužuju.

Promene u današnjem društvu usled svih životnih procesa, odražavaju se i na starenje, a time zahvataju sve one koji su u neposrednom kontaktu sa osobama treće životne dobi, među ostalima i socijalne radnike.
Usled tih promena, menja se i uloga socijalnog radnika u domu, koja je danas više nego ikada pre usmerena na pružanje podrške korisnicima socijalnih usluga.
Upravo je zbog toga socijalni rad u domovima za stare i nemoćne osobe postao ljudski i profesionalni izazov. Usled preopterećenosti koja karakteriše današnji stil života, kao i odvojenog života odrasle dece i starijih roditelja, današnje porodice imaju sve manje vremena za svoje starije članove, te su oni u većini slučajeva prepušteni sami sebi.
Samoća i nemogućnost brige samih o sebi usled bolesti razlog su povećanog broja zahteva za smeštaj u domovima za stare.

Socijalni radnik doma za stare Milidom Lux ima svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima, porodicom, i nastoji da reši probleme koji se pojavljuju na dnevnoj bazi. Modeli rada u domu obuhvaćaju individualni rad, grupni rad, rad sa porodicom, rad u zajednici, primjenjujući ih na konkretne aspekte života starije osobe u domu.

Obaveze socijalnog radnika doma

Obaveze socijalnog radnika doma:

 • evidentira prijem svakog novog zahteva za smeštaj korisnika, proverava ispravnost prateće dokumentacije
 • donosi zakljucak o prijemu, premeštaju ili otpustu iz doma
 • vrši početnu, odnosno preliminarnu procenu potreba i sposobnosti korisnika, uvažavajući pri tom kulturološke razlike, kako bi utvrdio resurse koji mogu povećati motivaciju za učešće korisnika i drugih značajnih osoba - familije i prijatelja, u cilju organizovanja što sigurnijeg i kvalitetnijeg života korisnika
 • Važnost društvenog života u staračkom domu
 • donosi plan adaptacije za svakog primljenog korisnika, na osnovu koga se određuje dalja zaštita korisnika koja ce biti usmerena ka razvoju potencijala i dostizanju što većeg nivoa samostalnosti
 • u saradnji sa porodicom izrađuje individualni plan zaštite za svakog korisnika ponaosob
 • prati i analizira zaštitu i pružanje pojedinih usluga korisnicima, i predlaže preduzimanje odredenih mera u cilju zadovoljavanja potreba korisnika i poboljšanja kvaliteta usluga.
 • Socijalni radnik doma za stare Milidom Lux Beograd pomaže korisnicima u ostvarivanju dodatka za pomoć i negu drugog lica Dodatak za tudju negu i pomoć.

Kontakt doma Milidom Lux

Socijalni radnici imaju posebnu ulogu i značaj u radu doma za stare. Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		                   Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene BeogradTelefon za sve informacije 063 633 338 Sve veći broj zahteva predanih za smeštaj u dom daje nam do znanja kako postojeći kapaciteti ne mogu adekvatno odgovoriti na potrebe osoba starije životne dobi. U novije vreme (usled situacije sa Covid 19) stariji postaju većinski deo naše populacije. Putem Viber-a, WhatsApp-a omogućavamo korisnicima susret sa porodicom, prijateljima (važan faktor koji utiče na njihov život u Covid 19 situaciji). Možemo Vam putem društvenih mreža poslati slike doma, i možete dobiti sve informacije koje Vas interesuju.