Dom za stare pruža 24-satnu podršku našim korisnicima koji žive sa invaliditetom, nepokretnošću i dugotrajnim zdravstvenim stanjima. Svakodnevno je prisutan lekar, a po potrebi ili pozivu i lekari konsultanti raznih specijalnosti. Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Starost

Starije stanovništvo je generalno veliko i raste zbog uslova života. Ovi ljudi se suočavaju sa brojnim fizičkim, psihološkim i socijalnim promenama uloga koje izaziva njihov osećaj starosti i sposobnost srećnog života. Mnogi ljudi doživljavaju usamljenost i depresiju u starosti, bilo kao rezultat života ili zbog nedostatka uskih porodičnih veza i smanjenih veza sa njihovom voljenim, što rezultira nemogućnošću aktivnog učešća u aktivnostima zajednice.

Starost i pozitivan odnos

Sa godinama, neizbežno je da ljudi izgube vezu sa svojim starim prijateljima i da im je teže da uspostave nova prijateljstva. Odnosi između depresije, usamljenosti i društvenosti starijih ljudi su komplikovani. Socijalna izolacija je glavni faktor rizika za funkcionalne poteškoće starijih osoba. Gubitak važnih veza može dovesti do osećaja praznine i depresije. Starije osobe uključene u pozitivan odnos imaju tendenciju da manje budu pogođene svakodnevnim problemima i imaju veći osećaj kontrole i nezavisnosti. Oni koji nemaju veze često postaju izolovani, ignorisani i depresivni.

Stariji ljudi koji su uhvaćeni u lošim vezama imaju tendenciju da razvijaju i održavaju negativnu percepciju sebe, smatraju da je život manje zadovoljavajući i često im nedostaje motivacija za promenu Imati malo socijalnih kontakata ili živeti sam nije ni uvek stanje usamljenosti. U stvari, za starije ljude vreme provedeno sa porodicom može biti manje ugodno od posete komšiji ili nekome iz njihove starosne grupe. To se može pripisati činjenici da su odnosi sa porodicom obično obavezni, dok su odnosi sa prijateljima stvar izbora (socijalnom interakcijom kao sredstvom za ublažavanje usamljenosti).