Prihvatanje i razumijevanje osjećaja starijih i pozitivan pristup, istovremeno poštujući starije i njihove potrebe, često je vrijednije od svega što za njih radimo. Starijoj osobi se pristupa bez predrasuda, s punim poštovanjem prema njenoj ličnosti, s puno razumijevanja za njene poteškoće.
Dom za stare Milidom Lux Beograd, Partizanska 34.

Dodatak za tudju negu i pomoć

U domu za stare Beograd Milidom LUX koriste se svi oblici socijalnog rada, pružajući socijalnu sigurnost svakom korisniku. Socijalni radnik doma za stare Katarina Stanojković pomaže korisnicima u ostvarivanju dodatka za pomoć i negu drugog lica (poznatiji kao dodatak za tuđu negu).

Pravo na naknadu za tudju negu i pomoć pripada osiguraniku ili korisniku penzije kod koga je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega druge osobe radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba. Dom za stare Beograd Milidom LUX, Staracki Dom, Staracki 
		  Dom Cene Beograd, Dom za stare Cene Beograd 063 633 338

Tudja nega i pomoć

To je novčana pomoć osobama koje zbog povrede ili bolesti ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe bez tuđe pomoći, na primer, da spreme sebi hranu, da jedu, idu u toalet i slično. Smisao ove pomoći jeste u tome da se plati nekom drugom da im pomogne, a da osobe kojima je potrebna ovakva pomoć same urede ko će im i kako pomoći. U Domu za stare Beograd Milidom LUX socijani radnik Katarina Stanojković je tu da Vam pomogne oko saveta i dokumentacije. Tuđa nega i pomoć je medicinska a ne socijalna kategorija. Ona nema veze sa visinom penzije, da li neko živi sam ili sa nekim, već se rukovodi isključivo medicinskim kriterijumima.

Tudja nega i pomoć postupak

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu druge osobe pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, uz koji je priložena odgovarajuća medicinska dokumentacija. Zahtev za novčanu naknadu podnosi se nadležnoj filijali prema mestu prebivališta. Obrazac se može dobiti u svakoj filijali Fonda PIO. Uz zahtev je potrebno priložiti originalnu medicinsku dokumentaciju lekara specijaliste da je neophodna pomoć i nega druge osobe.

Potrebna dokumenta za tudju negu i pomoć

  • Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:
  • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica
  • Očitana lična karta
  • Očitana zdravstvena knjižica
  • Ako je podnosilac zahteva smešten u ustanovu socijalne zaštite ili dom za stare, potrebno je proslediti naziv i adresa te ustanove
  • Socijalnog radnika doma za stare možete pitati za sve informacije